Bài tập 16 trang 174 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Lớp học của Hùng có sàn hình chữ nhật có kích thước là 4 m và 6m. Chiều cao của lớp là 4m. Lớp có một cửa ra vào có các kích thước 2m x 3m và hai cửa sổ bằng nhau có kích thước 1m x 1,5m. Hãy tính tổng diện tích tường của lớp Hùng.

Đề bài

Lớp học của Hùng có sàn hình chữ nhật có kích thước là 4 m và 6m. Chiều cao của lớp là 4m. Lớp có một cửa ra vào có các kích thước 2m x 3m và hai cửa sổ bằng nhau có kích thước 1m x 1,5m. Hãy tính tổng diện tích tường của lớp Hùng.

Lời giải chi tiết

Diện tích cửa ra vào là: \(3.2 = 6\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hai cửa sổ là: \(\left( {1.1,5} \right).2 = 3\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Lớp học có 4 bức tường trong đó gồm hai bức tường có kích thước \(4m \times 4m\) và hai bức tường có kích thước \(4m \times 6m\).

Do đó tổng diện tích tường của lớp học của Hùng là: \(\left( {4.4.2 + 4.6.2} \right) - \left( {6 + 3} \right) = 71\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí