Trả lời Vận dụng 5 trang 84 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ hình bình hành ABCD khi biết hai đường chéo AC=5cm, BD=7 cm. Em hãy thảo luận với bạn về các hình vừa vẽ.

Lời giải chi tiết

Vẽ đoạn thẳng AC = 5 cm.

Lấy trung điểm O của AC.

 

Qua O kẻ đoạn thẳng BD =7cm (B và D khác phía nhau so với AC) sao cho O là trung điểm của BD (tức là OB=OD=3,5cm).

 

Nối A với B, A với D, B với C, C với D ta được hình bình hành ABCD.

 

Sử dụng thước đo các cạnh ta thấy AB=CD, AD=BC.

Hình vừa vẽ sử dụng tính chất hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu