Trả lời Hoạt động 4 trang 84 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho hình thang ABCD như Hình 9.

A) Hãy đo rồi so sánh hai cạnh bên BC và AD.

b) Hãy kiểm tra xem AB có song song với CD hay không?

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo. Hãy đo rồi so sánh AC và BD.

 

Lời giải chi tiết

a) Hai cạnh bên BC=AD.

b) AB song song với CD.

c) AC=BD.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu