Trả lời Thực hành 7 trang 85 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho hình thang cân EFGH như hình vẽ. Hãy cho biết EG, EH lần lượt bằng những đoạn thẳng nào?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và tính chất hình thang cân.

Lời giải chi tiết

Các cạnh bên của hình thang cân là EH và FG nên EH=FG (tính chất hình thang cân).

Các đường chéo là EG và FH nên EG=FH (tính chất hình thang cân).


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu