Trả lời Vận dụng 4 trang 83 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Bác Lê muốn ghép 3 tấm ván như hình vẽ bên thành một mặt bàn hình bình hành. Em hãy giúp bác Lê thực hiện việc này nhé!

 

 

 

Lời giải chi tiết

Đặt các tấm ván như hình dưới đây.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu