Trả lời Vận dụng 1 trang 81 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Sắp xếp các Hình 3a,b,c thành hình chữ nhật sao cho sau khi được sắp xếp tạo thành bức tranh như Hình 3d.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sắp xếp các Hình 3a,b,c thành hình chữ nhật sao cho sau khi được sắp xếp tạo thành bức tranh như Hình 3d.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu