Trả lời Vận dụng 3 trang 82 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ hình thoi MNPQ biết cạnh MN = 4 cm. Em hãy thảo luận với bạn về các hình vừa vẽ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình thoi MNPQ biết cạnh MN = 4 cm. Sau đó hãy thảo luận với bạn về các hình vừa vẽ được.

Lời giải chi tiết

- Vẽ đoạn thẳng MN = 4 cm.

- Lấy M tâm, vẽ đường tròn bán kính 4 cm (hình vẽ).

 

- Trên đường tròn lấy điểm Q, nối M với Q. Khi đó MQ= 4cm.

 

- Qua N và Q lần lượt vẽ hai đường tròn bán kính bằng 4 cm, hai đường tròn này cắt nhau tại M và P (P khác M).

 

- Nối P với N và P với Q ta được hình thoi MNPQ. Các cạnh PN=QP =4cm.

 

Hình vẽ có tính chất các cạnh MN=NP=PQ=QM =4cm

Góc \(\widehat {MNQ}\) khác nhau thì sẽ tạo được các hình thoi khác nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu