Trả lời Vận dụng 2 trang 81 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ hình chữ nhật ABCD biết độ dài đường chéo AC = 5cm. Nêu một cách vẽ rồi dùng dụng cụ học tập để kiểm tra các cạnh và góc của hình chữ nhật đó. Em hãy thảo luận với bạn về các hình mà các em vừa vẽ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, AD = 3 cm theo hướng dẫn.

Nêu một cách vẽ rồi dùng dụng cụ học tập để kiểm tra các cạnh và góc của hình chữ nhật đó.

Em hãy thảo luận với bạn về các hình mà các em vừa vẽ.

Lời giải chi tiết

Vẽ đoạn thẳng AC = 5 cm.

Lấy trung điểm O của AC.

 

Qua O kẻ đoạn thẳng BD bằng AC (B và D khác phía nhau so với AC) sao cho O là trung điểm của BD (tức là OB=OD=OA=OC).

 

Nối A với B, A với D, B với C, C với D ta được hình chữ nhật ABCD.

 

Sử dụng thước đo các cạnh ta thấy AB=CD, AD=BC.

Sử dụng êke đo các góc thấy các góc bằng nhau.

Hình vừa vẽ sử dụng tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu