Trả lời Thực hành 5 trang 83 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình bình hành bên và cho biết OM, ON lần lượt bằng những đoạn thẳng nào?

 

Lời giải chi tiết

Hình bình hành MNPQ có:

O là trung điểm của MP nên OM=OP (tính chất hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường).

O là trung điểm của NQ nên ON=OQ (tính chất hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường).


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu