Trả lời Thực hành 2 trang 81 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ hình chữ nhật

Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, AD = 3 cm theo hướng dẫn sau:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm và đoạn thẳng AD = 3 cm vuông góc với nhau.

- Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AB.

- Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với AD.

Hai đường thẳng này cắt nhau ở C. ABCD là hình chữ nhật cần vẽ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, AD = 3 cm theo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết

 

 

Vẽ đoạn thẳng AB = 4cm trước. Sử dụng êke để kẻ đường vuông góc với AB tại A. Trên đường vuông góc lấy đoạn AD = 3 cm.

Sử dụng êke để kẻ đường vuông góc với AB tại B.

Sử dụng êke để kẻ đường vuông góc với AD tại D.

Nối hai đường vuông góc thấy hai đường này cắt nhau tại C.


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu