Lý thuyết Hình chữ nhật- Hình thoi- Hình bình hành- Hình thang cân Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Hình chữ nhật- Hình thoi- Hình bình hành- Hình thang cân Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

 

1. Hình chữ nhật

Một số yếu tố cơ bản của hình chữ nhật

 

- Bốn góc bằng nhau và bằng \({90^0}\)

- Các cạnh đối bằng nhau.

- Hai đường chéo bằng nhau.

Cách vẽ hình chữ nhật có hai cạnh là a và b:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng \(AB = a\left( {cm} \right)\)

 

Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với \(AB\) tại \(A\). Trên đường thẳng đó, lấy điểm \(D\) sao cho \(AD = b\left( {cm} \right)\)

 

Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với \(AB\) tại \(B\). Trên đường thẳng đó, lấy điểm \(C\) sao cho \(BC = b\left( {cm} \right)\)

 

Bước 4: Nối \(C\) và \(D\) ta được hình chữ nhật ABCD.

2. Hình thoi

Một số yếu tố cơ bản của hình thoi

 

- Bốn cạnh bằng nhau

- Hai đường chéo vuông góc với nhau.

- Các cạnh đối song song với nhau

- Các góc đối bằng nhau

Cách vẽ hình thoi có cạnh là a:

 

Bước 1: Dùng thước vẽ đoạn thẳng AC

Bước 2: Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm A bán kính AB

Bước 3: Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm C bán kính AB; phần đường tròn này cắt phần đường tròn owrt bước 2 tại 2 điểm B, D

Bước 4: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng AB,BC,CD,DA

3. Hình bình hành

Một số yếu tố cơ bản của hình hình hành

- Các cạnh đối bằng nhau

- Các góc đối bằng nhau

- Các cạnh  đối song song với nhau.

Cách vẽ hình bình hành có hai cạnh là a và b:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng \(AB = a\left( {cm} \right)\)

 

Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua \(B\). Lấy điểm \(C\) trên đường thẳng đó sao

cho \(BC = b\left( {cm} \right)\)

 

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua \(A\) và song song với cạnh \(BC\), đường thẳng qua \(C\) và song song với \(AB\). Hai đường thẳng này cắt nhau tại \(D\), ta được hình bình hành \(ABCD\).

 

4. Hình thang cân

Một số yếu tố cơ bản của hình thang cân

 

- Hai cạnh bên bằng nhau.

- Hai đường chéo bằng nhau

- Hai đáy song song với nhau

- Hai góc kề một đáy bằng nhau.


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu