Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 83 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho hình bình hành ABCD như Hình 7.

a) Hãy đo rồi so sánh cạnh AB và CD; cạnh BC và AD.

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, BC và AD có song song với nhau không?

C) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình bình hành.

Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Hãy so sánh OA và OC; OB và OD.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đo và so sánh các cặp cạnh.

Lời giải chi tiết

a) AB=CD; BC=AD.

b)

Sử dụng êke để kiểm tra các cặp cạnh song song.

 

Hai cặp cạnh AB và CD song song với nhau, BC và AD song song với nhau.

c) Sử dụng thước đo các cạnh ta thấy OA=OC; OB=OD.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu