Trả lời Thực hành 1 trang 81 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đo và so sánh độ dài các đoạn OM, ON, OP và OQ của hình chữ nhật MNPQ.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng thước đo độ dài các đoạn OM, ON, OP và OQ.

Lời giải chi tiết

OM, ON, OP và OQ bằng nhau.


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu