Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 81 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Cho hình thoi ABCD như Hình 4. a) Hãy đo rồi so sánh các cạnh của hình thoi. b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, BC và AD có song song với nhau không? c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình thoi. Dùng êke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không?

Đề bài

Cho hình thoi ABCD như Hình 4.

a) Hãy đo rồi so sánh các cạnh của hình thoi.

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, BC và AD có song song với nhau không?

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình thoi. Dùng êke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đo rồi so sánh các cạnh của hình thoi.

- Kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, BC và AD có song song với nhau không

- Dùng êke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không

Lời giải chi tiết

a) Các cạnh của hình thoi bằng nhau.

b) Kẻ đường thẳng qua B và vuông góc với BC. Đặt êke có góc vuông tại điểm cắt nhau giữa đường thẳng vừa kẻ và AD, đặt một cạnh góc vuông của êke trùng với đường thẳng ta thấy cạnh góc vuông còn lại của êke trùng khít với cạnh AD.

 

Khi đó BC và AD song song với nhau.

Tương tự AB và CD song song với nhau.

c) Tương tự như phần b, ta đặt đầu có góc vuông tại điểm O, đặt một cạnh góc vuông trùng với OB thì cạnh góc vuông còn lại trùng với OC hoặc OA. Khi đó AC và BD vuông góc với nhau.


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí