Thử tài bạn 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Hãy viết các phân số

Đề bài

Hãy viết các phân số \({4 \over 9},\,\,{5 \over {99}}\) dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {4 \over {99}} = 0,0404... = 0,(04)  \cr  & {5 \over {99}} = 0,0505... = 0,(05) \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí