Hoạt động 2 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Hãy viết các số thập phân 3,25 và 1,(3) dưới dạng số hữu tỉ.

Đề bài

Ta có \(2,15 = 2 + 0,15 = 2 + {{15} \over {100}} = 2 + {3 \over {20}} = {{43} \over {20}}\)

Ta có \(3,(2) = 3 + 0,222... = 3 + 2.0,111... = 3 + 2.{1 \over 9} = {{29} \over 9}\)

Hãy viết các số thập phân 3,25 và 1,(3) dưới dạng số hữu tỉ.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & 3,25 = 3 + 0,25 = 3 + {{25} \over {100}} = 3 + {1 \over 4} = {{13} \over 4}  \cr  & 1,(3) = 1 + 0,33... = 1 + 3.0,11...1 = 1 + 3{1 \over 9} = {4 \over 3} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí