Hoạt động 8 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Điền vào ô trống các giá trị thích hợp :

Đề bài

Điền vào ô trống các giá trị thích hợp :

Lời giải chi tiết

a) \(3{x^5}y + 2{x^5}y = \left( {3 + 2} \right){x^5}y = 5{x^5}y\)

b) \(x{y^3} - 2x{y^3} = \left( {1 - 2} \right)x{y^3} =  - x{y^3}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 2. Đơn thức đồng dạng