Hoạt động 3 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Quan sát các hoạt động trên, dựa trên các bảng cho biết tương ứng với mỗi giá trị của đại lượng ở hàng trên ta nhận được bao nhiêu giá trị của đại lượng ở hàng dưới.

Quan sát các hoạt động trên, dựa trên các bảng cho biết tương ứng với mỗi giá trị của đại lượng ở hàng trên ta nhận được bao nhiêu giá trị của đại lượng ở hàng dưới.

Lời giải:

Quan sát các hoạt động trên, dựa theo các bảng cho biết tương ứng với mỗi giá trị của đại lượng ở hàng trên ta nhân được một giá trị tương ứng duy nhất của đại lượng ở hàng dưới.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Hàm số