Bạn nào đúng 1 chủ đề 6?

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho hàm số

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2}\). Cúc nói: “Cho trước một giá trị của x ta tìm được chỉ một giá trị của y”. Hồng nói: “Cho trước một gái trị của y ta tìm được chỉ một giá trị của x”. Bạn nào đúng ?

Lời giải:

Bạn Cúc đúng.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Hàm số