Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 9 sách bài tập toán 8. Tìm x, a) 4x^2x=-1;...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x\) , biết:

LG a

\(\) \(4{x^2} - 4x =  - 1\)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức:

\(\)\( (A-B)^2=A^2-2AB+B^2\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(4{x^2} - 4x =  - 1\) \( \Leftrightarrow 4{x^2} - 4x + 1 = 0\)\( \Leftrightarrow {\left( {2x - 1} \right)^2} = 0\)

\( \Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \)\( \Leftrightarrow 2x = 1 \)\(\Leftrightarrow x =\displaystyle{1 \over 2}\)

Vậy \(x =\displaystyle{1 \over 2}\)

LG b

\(\) \(8{x^3} + 12{x^2} + 6x + 1 = 0\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức:

\(\)\( (A+B)^3=A^3+3A^2.B+3A.B^2+B^3\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(8{x^3} + 12{x^2} + 6x + 1 = 0\)

\( \Leftrightarrow {\left( {2x} \right)^3} + 3.{\left( {2x} \right)^2}.1 + 3.\left( {2x} \right){.1^2}\)\( + {1^3} = 0    \)

\(\Leftrightarrow {\left( {2x + 1} \right)^3} = 0\)\( \Leftrightarrow 2x + 1 = 0\)\( \Leftrightarrow 2x =- 1 \)\( \Leftrightarrow x =  \displaystyle - {1 \over 2} \) 

Vậy \(x =  \displaystyle - {1 \over 2} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài