Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 9 sách bài tập toán 8. Tìm x, a) 4x^2x=-1;...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x\) , biết:

LG a

\(\) \(4{x^2} - 4x =  - 1\)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức:

\(\)\( (A-B)^2=A^2-2AB+B^2\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(4{x^2} - 4x =  - 1\) \( \Leftrightarrow 4{x^2} - 4x + 1 = 0\)\( \Leftrightarrow {\left( {2x - 1} \right)^2} = 0\)

\( \Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \)\( \Leftrightarrow 2x = 1 \)\(\Leftrightarrow x =\displaystyle{1 \over 2}\)

Vậy \(x =\displaystyle{1 \over 2}\)

LG b

\(\) \(8{x^3} + 12{x^2} + 6x + 1 = 0\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức:

\(\)\( (A+B)^3=A^3+3A^2.B+3A.B^2+B^3\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(8{x^3} + 12{x^2} + 6x + 1 = 0\)

\( \Leftrightarrow {\left( {2x} \right)^3} + 3.{\left( {2x} \right)^2}.1 + 3.\left( {2x} \right){.1^2}\)\( + {1^3} = 0    \)

\(\Leftrightarrow {\left( {2x + 1} \right)^3} = 0\)\( \Leftrightarrow 2x + 1 = 0\)\( \Leftrightarrow 2x =- 1 \)\( \Leftrightarrow x =  \displaystyle - {1 \over 2} \) 

Vậy \(x =  \displaystyle - {1 \over 2} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.