Bài 27 trang 9 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 27 trang 9 sách bài tập toán 8. Phân tích thành nhân tử: a)9x^2+6xy+y^2;...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phân tích thành nhân tử

LG a

\(\) \(9{x^2} + 6xy + {y^2}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức:

\( (A+B)^2=A^2+2AB+B^2\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(9{x^2} + 6xy + {y^2}\) \( = {\left( {3x} \right)^2} + 2.\left( {3x} \right)y + {y^2} = {\left( {3x + y} \right)^2}\)

LG b

\(\) \(6x - 9 - {x^2}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức:

\( (A-B)^2=A^2-2AB+B^2\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(6x - 9 - {x^2}\) \(=-(x^2-6x+9)\)\( =  - \left( {{x^2} - 2.x.3 + {3^2}} \right) =  - {\left( {x - 3} \right)^2}\)

LG c

\(\) \({x^2} + 4{y^2} + 4xy\)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức:

\( (A+B)^2=A^2+2AB+B^2\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \({x^2} + 4{y^2} + 4xy\) \( = {x^2} + 2.x.\left( {2y} \right) + {\left( {2y} \right)^2} = {\left( {x + 2y} \right)^2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí