Bài 28 trang 9 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 28 trang 9 sách bài tập toán 8. Phân tích thành nhân tử: a)(x+y)^2-(x-y)^2;...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phân tích thành nhân tử

LG a

\({\left( {x + y} \right)^2} - {\left( {x - y} \right)^2}\)

Phương pháp giải:

+) Sử dụng hằng đẳng thức :

\(A^2-B^2=(A-B)(A+B)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \({\left( {x + y} \right)^2} - {\left( {x - y} \right)^2}\)

\( = \left[ {\left( {x + y} \right) + \left( {x - y} \right)} \right]\)\(\left[ {\left( {x + y} \right) - \left( {x - y} \right)} \right]\)

\( = \left( {x + y + x - y} \right)\left( {x + y - x + y} \right) \)

\(= 2x.2y = 4xy\)

LG b

\({\left( {3x + 1} \right)^2} - {\left( {x + 1} \right)^2}\)

Phương pháp giải:

+) Sử dụng hằng đẳng thức :

\(A^2-B^2=(A-B)(A+B)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \({\left( {3x + 1} \right)^2} - {\left( {x + 1} \right)^2}\)

\( = \left[ {\left( {3x + 1} \right) + \left( {x + 1} \right)} \right][ {\left( {3x + 1} \right) - \left( {x + 1} \right)} ]\)

\( = \left( {3x + 1 + x + 1} \right)\left( {3x + 1 - x - 1} \right) \)

\(= \left( {4x + 2} \right).2x \)

\(=2.(2x+1).2x\)

\(= 4x\left( {2x + 1} \right)\)

LG c

\({x^3} + {y^3} + {z^3} - 3xyz\)

Phương pháp giải:

+) Sử dụng hằng đẳng thức :

\( (A+B)^3=A^3+3A^2.B+3A.B^2+B^3\)

\(A^3+B^3=(A+B)(A^2-AB+B^2)\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
{\left( {x + y} \right)^3} = {x^3} + 3{x^2}y + 3x{y^2} + {y^3}\\
= {x^3} + {y^3} + 3xy\left( {x + y} \right)\\
\Rightarrow {x^3} + {y^3} = {\left( {x + y} \right)^3} - 3xy\left( {x + y} \right)
\end{array}\)

Do đó:

\({x^3} + {y^3} + {z^3} - 3xyz\)

\( = {\left( {x + y} \right)^3} - 3xy\left( {x + y} \right) \)\(+ {z^3} - 3xyz\)

\( = {\left( {x + y} \right)^3} + {z^3} \)\( - [3xy\left( {x + y} \right)- 3xyz]\)

\( = \left[ {{{\left( {x + y} \right)}^3} + {z^3}} \right]\)\( - 3xy\left( {x + y + z} \right) \)

\( = \left( {x + y + z} \right)\left[ {{{\left( {x + y} \right)}^2} - \left( {x + y} \right)z + {z^2}} \right]\)\( - 3xy\left( {x + y + z} \right)  \)

\(  = \left( {x + y + z} \right)( {x^2} + 2xy + {y^2} - xz - yz \)\(+ {z^2} - 3xy ) \)

\( = \left( {x + y + z} \right)( {x^2} + {y^2} + {z^2} - xy - xz\)\( - yz)  \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 65 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.