Bài 7 trang 6 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 8.Thực hiện phép tính:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện phép tính:

LG a

\(\) \(\left( {\dfrac{1}{2}x - 1} \right)\left( {2x - 3} \right)\)

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với đa thức ta lấy mỗi hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau.

Tổng quát: Với \(A, B, C, D\) là các đơn thức: \((A+B)(C+D)\)\(=AC+AD+BC+BD\)

Lời giải chi tiết:

\(\)\(\left( \dfrac{1}{2}x-1\right)(2x-3)\)

\(=\dfrac{1}{2}x.2x+\dfrac{1}{2}x.(-3)+(-1).2x\)\(+(-1).(-3)\)

\(=x^2-\dfrac{3}{2}x-2x+3\)

\(=x^2-\dfrac{7}{2}x+3\)

Quảng cáo
decumar

LG b

\(\) \(\left( {x - 7} \right)\left( {x - 5} \right)\)

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với đa thức ta lấy mỗi hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau.

Tổng quát: Với \(A, B, C, D\) là các đơn thức: \((A+B)(C+D)\)\(=AC+AD+BC+BD\)

Lời giải chi tiết:

\(\)

\(\left( {x - 7} \right)\left( {x - 5} \right) \)
\(= x.x + x.\left( { - 5} \right) + \left( { - 7} \right).x \)\(+ \left( { - 7} \right).\left( { - 5} \right) \)
\(= {x^2} - 5x - 7x + 35 \)
\(= {x^2} - 12x + 35  \)

LG c

\(\) \(\left( {x - \dfrac{1}{2}} \right)\left( {x + \dfrac{1}{2}} \right)\left( {4x - 1} \right)\)

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với đa thức ta lấy mỗi hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau.

Tổng quát: Với \(A, B, C, D\) là các đơn thức: \((A+B)(C+D)\)\(=AC+AD+BC+BD\)

Lời giải chi tiết:

\(\)\(\left( {x - \dfrac{1}{2}} \right)\left( {x + \dfrac{1}{2}} \right)\left( {4x - 1} \right) \)

\(= \left( x.x + x.\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2} .x  - \dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{2}\right)\)\(.\left( {4x - 1} \right) \)
\( = \left( {{x^2} + \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4}} \right)\left( {4x - 1} \right) \)
\(= \left( {{x^2} - \dfrac{1}{4}} \right)\left( {4x - 1} \right) \)
\(= {x^2}.4x + {x^2}.\left( { - 1} \right) + \left( { - \dfrac{1}{4}} \right).4x \)\(+ \left( { - \dfrac{1}{4}} \right).\left( { - 1} \right) \)
\(= 4{x^3} - {x^2} - x +\dfrac{1}{4} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.