Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 8. Kết quả của phép tính (x-5)(x-3) là...

Đề bài

Kết quả của phép tính \(\left( {x - 5} \right)\left( {x + 3} \right)\)  là:

\(A.\) \({x^2} - 15\)

\(B.\) \({x^2} + 2x - 15\)

\(C.\) \({x^2} - 8x - 15\)

\(D\). \({x^2} - 2x - 15\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau:\((A+B)(C+D)=AC+AD+BC+BD\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \((x-5)(x+3)\)\(=x.x+3.x-5.x-5.3\)\(=x^2-2x-15\)

Vậy chọn  \(D.\) \({x^2} - 2x - 15\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí