Bài 49 trang 16 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 49 trang 16 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau A, B, C, D, E...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau A, B, C, D, E: 

LG a

\({3^6}{.3^2}=\) 

A) \({3^4}\)               B) \({3^8}\)               C) \({3^{12}}\)         

D) \({9^8}\)               E) \({9^{12}}\)

Phương pháp giải:

\({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\)   (\( x ∈\mathbb Q, m,n ∈\mathbb N\))

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)   (\(x ≠ 0, m ≥ n\))  

Giải chi tiết:

\({3^6}{.3^2} ={3^{6 + 2}}= {3^8}\) 

Vậy chọn đáp án B. 

LG b

\({2^2}{.2^4}{.2^3} = \)

A) \({2^9}\)               B) \({4^9}\)                C) \({8^9}\)             

D) \({2^{24}}\)             E) \({8^{24}}\) 

Phương pháp giải:

\({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\)   (\( x ∈\mathbb Q, m,n ∈\mathbb N\))

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)   (\(x ≠ 0, m ≥ n\))  

Giải chi tiết:

\({2^2}{.2^4}{.2^3} ={2^{2 + 4 + 3}}= {2^9}\)

Vậy chọn đáp án A. 

LG c

\({a^n}.{a^2} = \)

A) \({a^{n - 2}}\)           B) \({\left( {2{\rm{a}}} \right)^{n + 2}}\)        C) \({\left( {a.a} \right)^{2n}}\)

D) \({a^{n + 2}}\)           E) \({a^{2n}}\) 

Phương pháp giải:

\({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\)   (\( x ∈\mathbb Q, m,n ∈\mathbb N\))

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)   (\(x ≠ 0, m ≥ n\)) 

Giải chi tiết:

\({a^n}.{a^2} = a^{n + 2}\)

Vậy chọn đáp án D. 

LG d

\({\rm{}}{3^6}:{3^2} = \) 

A) \({3^8}\)                B) \({1^4}\)                 C) \({3^{ - 4}}\)

D) \({\rm{}}{3^{12}}\)              E) \({\rm{}}{3^4}\)    

Phương pháp giải:

\({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\)   (\( x ∈\mathbb Q, m,n ∈\mathbb N\))

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)   (\(x ≠ 0, m ≥ n\)) 

Giải chi tiết:

\({\rm{}}{3^6}:{3^2}={3^{6 - 2}} = {3^4}\)

Vậy chọn đáp án E. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.