Bài 44 trang 15 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 44 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) 25^3: 5^2 ...

Đề bài

Tính: 

\(a)\, {25^3}:{5^2};\)

\(b)\,\displaystyle {\left( {{3 \over 7}} \right)^{21}}:{\left( {{9 \over {49}}} \right)^6};\)

\(c)\, \displaystyle 3 - {\left( { - {6 \over 7}} \right)^0} + {\left( {{1 \over 2}} \right)^2}:2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({x^n} = \underbrace {x \ldots x}_{n\;thừa \;số}\) với \( (x ∈\mathbb Q, n ∈\mathbb N, n> 1)\)

Nếu \(x = \dfrac{a}{b}\) thì \({x^n} = {\left( {\dfrac{a}{b}} \right)^n} = \dfrac{{{a^n}}}{{{b^n}}}\)

\({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\)   (\( x ∈\mathbb Q, m,n ∈\mathbb N\))

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)   (\(x ≠ 0, m ≥ n\)) 

\({\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}\)

Quy ước:

\(\eqalign{
& {a^o} = 1\,\,\left( {a \in {\mathbb N^*}} \right) \cr 
& {x^o} = 1\,\,\left( {x \in\mathbb Q,\,\,x \ne 0} \right) \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(a)\,{25^3}:{5^2} = {25^3}:25 = {25^2} = 625\) 

\(\displaystyle b)\,{\left( {{3 \over 7}} \right)^{21}}:{\left( {{9 \over {49}}} \right)^6}\)

\(\displaystyle = {\left( {{3 \over 7}} \right)^{21}}:{\left[ {{{\left( {{3 \over 7}} \right)}^2}} \right]^6} \)

\(\displaystyle = {\left( {{3 \over 7}} \right)^{21}}:{\left( {{3 \over 7}} \right)^{12}} \)

\(\displaystyle = {\left( {{3 \over 7}} \right)^9} = {{19683} \over {40353607}}\)

\(c) \,\displaystyle3 - {\left( { - {6 \over 7}} \right)^0} + {\left( {{1 \over 2}} \right)^2}:2\)

\(\displaystyle= 3 - 1 + {\left( {{1 \over 2}} \right)^2}.\frac{1}{2}\)

\(\displaystyle = 2 + {1 \over 8} = 2{1 \over 8}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 65 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.