Bài 30 trang 161 SBT toán 9 tập 1


Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Đề bài

Cho đường tròn tâm \(O\) bán kính \(25cm.\) Hai dây \(AB, CD\) song song với nhau và có độ dài theo thứ tự bằng \(40cm,\) \(48cm.\) Tính khoảng cách giữa hai dây ấy. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức:  

+) Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

+) Sử dụng định lí Py-ta-go: Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

Kẻ \(OK \bot CD,\) \(OH \bot  AB.\) 

Xét (O) có \(OK \bot CD\) mà OK là 1 phần đường kính và CD là dây cung \(\Rightarrow CK = DK = \displaystyle {1 \over 2}CD\) (đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy)

Xét (O) có \(OH \bot  AB\) mà OH là 1 phần đường kính và CD là dây cung \(\Rightarrow AH = BH = \displaystyle {1 \over 2}AB\) (đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy)

Vì \(AB // CD\) nên \(H, O, K\) thẳng hàng. 

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông \(OBH,\) ta có:

\(OB^2 = BH^2 + OH^2\)

Suy ra:  \(OH^2 = OB^2 - BH^2 \)\(= 25^2 - 20^2 = 225\)

\(\Rightarrow OH = 15 (cm)\)

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông \(ODK,\) ta có:

\(O{D^2} = D{K^2} + O{D^2}\)

Suy ra: \(O{K^2} = O{D^2} - D{K^2}\)\( = {25^2} - {24^2} = 49\)

\(\Rightarrow OK = 7 (cm)\)

* Trường hợp \(O\) nằm giữa hai dây \(AB\) và \(CD\):

\(HK  = OH + OK = 15 + 7 =22 (cm)\)

* Trường hợp \(O\) nằm ngoài hai dây \(AB\) và \(CD\):

\(HK = OH – OK = 15 – 7 = 8 (cm).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu
 • Bài 31 trang 161 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 31 trang 161 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O), các bán kính OA và OB. Trên cung nhỏ AB lấy các điểm M và N sao cho AM = BN. Gọi C là giao điểm của các đường thẳng AM và BN. Chứng minh rằng:...

 • Bài 32* trang 161 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 32* trang 161 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O bán kính 5dm, điểm M cách O là 3dm...

 • Bài 33* trang 161 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 33* trang 161 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O), hai dây AB và CD cắt nhau tại điểm M nằm bên trong đường tròn. Gọi H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Cho biết AB >CD, chứng minh rằng MH > MK.

 • Bài 34* trang 161 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 34* trang 161 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên trong đường tròn và không cùng thuộc một đường kính. Dựng hai dây song song và bằng nhau sao cho điểm A nằm trên một dây, điểm B nằm trên dây còn lại.

 • Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 161 SBT toán lớp 9 tập 1

  Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 161 sách bài tập toán lớp 9. Cho đường tròn (O) đường kính 6cm, dây AB bằng 2cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng:...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.