Bài 3 trang 5 SBT toán 8 tập 2


Đề bài

Cho ba biểu thức \(5x - 3\), \({x^2} - 3x + 12\) và \(\left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)\)

a) Lập ba phương trình, mỗi phương trình có hai vế là hai trong ba biểu thức đã cho. 

b) Hãy tính giá trị của các biểu thức đã cho khi \(x\) nhận tất cả các giá trị thuộc tập hợp \(M = \{x ∈ ℤ | - 5 ≤ x ≤ 5 \}\), điền vào bảng sau rồi cho biết mỗi phương trình ở câu a) có những nghiệm nào trong tập hợp M :

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sử dụng: Một phương trình với ẩn \(x\) có dạng \(A(x) = B(x)\), trong đó vế trái \(A(x)\) và vế phải \(B(x)\) là hai biểu thức của cùng một biến \(x.\) 

b) Từ \(M=\{x ∈ ℤ | - 5 ≤ x ≤ 5\}\) suy ra: \(x \in \left\{ { - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5} \right\}\)

Thay các giá trị của \(x\) vào các biểu thức đã cho, từ bảng giá trị của các biểu thức ta tìm được nghiệm của các phương trình.

Lời giải chi tiết

a) Ba phương trình lập được là: 

(1): \(5x - 3 = {x^2} - 3x + 12\)

(2): \({x^2} - 3x + 12 = \left( {x + 1} \right)\left( {x -3} \right)\)

(3): \(5x - 3 = \left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)\)

b) Từ \(M=\{x ∈ ℤ | - 5 ≤ x ≤ 5\}\) suy ra: \(x \in \left\{ { - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5} \right\}\)

Ta có bảng sau :

Phương trình (1) có nghiệm là \(x = 3\) và \(x = 5\).

Phương trình (2) không có nghiệm.

Phương trình (3) có nghiệm là \(x = 0\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu
 • Bài 4 trang 5 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 8. Trong một cửa hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng một chiếc cân đĩa. Một bên đĩa cô đặt một quả cân 500g, bên đĩa kia, cô đặt hai gói hàng như nhau và ba quả cân nhỏ, mỗi quả 50g thì cân thăng bằng.

 • Bài 5 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 8. Thử lại rằng phương trình 2mx – 5 = - x + 6m – 2 luôn luôn nhận x = 3 làm nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào.

 • Bài 6 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 8.Cho hai phương trình x^2 -5x + 6 = 0; x + (x - 2)(2x + 1) = 2 ...

 • Bài 7 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 8. Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình ....

 • Bài 8 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng phương trình x + |x| = 0 nghiệm đúng với mọi x ≤ 0.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.