Bài 27 trang 12 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 27 trang 12 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính bằng cách hợp lý giá trị của các biểu thức sau: a) (-3,8) +[(-5,7) + (+3,8)] ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính bằng cách hợp lý giá trị của các biểu thức sau:

LG a

 \(\left( { - 3,8} \right) + \left[ {\left( { - 5,7} \right) + \left( { + 3,8} \right)} \right]\) 

Phương pháp giải:

Tính chất giao hoán: \(a+b+c= b+c +a\)

Tính chất kết hợp: \((a+b)+c=a+(b+c)\) 

Giải chi tiết:

\(\left( { - 3,8} \right) + \left[ {\left( { - 5,7} \right) + \left( { + 3,8} \right)} \right]\)

\(= \left( { - 3,8} \right) + {\left( { - 5,7} \right) + \left( { + 3,8} \right)} \)

\(= \left[ {\left( { - 3,8} \right) + \left( { + 3,8} \right)} \right] + \left( { - 5,7} \right)\) 

\(=  0 + (-5,7) = - 5,7\) 

LG b

\(\left( { + 31,4} \right) + \left[ {\left( { + 6,4} \right) + \left( { - 18} \right)} \right]\) 

Phương pháp giải:

Tính chất giao hoán: \(a+b+c= b+c +a\)

Tính chất kết hợp: \((a+b)+c=a+(b+c)\)

Giải chi tiết:

\(\left( { + 31,4} \right) + \left[ {\left( { + 6,4} \right) + \left( { - 18} \right)} \right]\)

\(=\left( { + 31,4} \right) +  {\left( { + 6,4} \right) + \left( { - 18} \right)} \)

\(= \left[ {\left( { + 31,4} \right) + \left( { - 18} \right)} \right] + \left( { + 6,4} \right)\)  

\(= (+13,4)+(+6,4)=19,8\) 

LG c

\(\left[ {\left( { - 9,6} \right) + \left( { + 4,5} \right)} \right] + \left[ {\left( { + 9,6} \right) + \left( { - 1,5} \right)} \right]\) 

Phương pháp giải:

Tính chất giao hoán: \(a+b+c= b+c +a\)

Tính chất kết hợp: \((a+b)+c=a+(b+c)\)

Giải chi tiết:

\(\left[ {\left( { - 9,6} \right) + \left( { + 4,5} \right)} \right] + \left[ {\left( { + 9,6} \right) + \left( { - 1,5} \right)} \right]\)

\(= {\left( { - 9,6} \right) + \left( { + 4,5} \right)} +{\left( { + 9,6} \right) + \left( { - 1,5} \right)} \)

\(= \left[ {\left( { - 9,6} \right) + \left( { + 9,6} \right)} \right] + \left[ {\left( { + 4,5} \right) + \left( { - 1,5} \right)} \right]\)

\(= 0 + 3 = 3\) 

LG d

 \({\rm{}}\left[ {\left( { - 4,9} \right) + \left( { - 37,8} \right)} \right] + \left[ {\left( { + 1,9} \right) + \left( { + 2,8} \right)} \right]\) 

Phương pháp giải:

Tính chất giao hoán: \(a+b+c= b+c +a\)

Tính chất kết hợp: \((a+b)+c=a+(b+c)\)

Giải chi tiết:

\({\rm{}}\left[ {\left( { - 4,9} \right) + \left( { - 37,8} \right)} \right] + \left[ {\left( { + 1,9} \right) + \left( { + 2,8} \right)} \right]\)

\(=  {\left( { - 4,9} \right) + \left( { - 37,8} \right)}  +  {\left( { + 1,9} \right) + \left( { + 2,8} \right)}\)

\(= \left[ {\left( { - 4,9} \right) + \left( { + 1,9} \right)} \right] + \left[ {\left( { - 37,8} \right) + \left( { + 2,8} \right)} \right]\)

\(= \left( { - 3} \right) + \left( { - 35} \right) =  - 38\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 41 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.