Bài 26 trang 12 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Với bài tập: Tính tổng \(S = (-7,8)+(-5,3)+(+7,8)+(+1,3)\), hai bạn Cường và Mai đã làm như sau:

Bài làm của Cường

\(S = (-7,8) + (-5,3) + (+7,8) + (+1,3)\)

    \(= (-13,1) + (+7,8) + (+1,3)\)

    \(= (-5,3) + (+1,3)\)

    \(= -4\)

Bài làm của Mai

\(S = (-7,8) + (-5,3) + (+7,8) + (+1,3)\)

   \(= [(-7,8) + (+7,8)] + [(-5,3) + (+1,3)]\)

   \(= 0 + (-4)\)

   \(= -4\)

a) Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn?

b) Theo em, nên làm cách nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất giao hoán: \(a+b+c= b+c +a\)

Tính chất kết hợp: \((a+b)+c=a+(b+c)\)

Lời giải chi tiết

a) Bạn Cường thực hiện phép tính bình thường (thực hiện phép tính từ trái sang phải).

Bạn Mai sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng để thực hiện phép tính hợp lí.

b) Theo em nên chọn cách làm của bạn Mai để lời giải nhanh và hợp lí hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.