Bài 24 trang 12 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 24 trang 12 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x ∈ Q, biết: a) |x| = 2,1 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \( x ∈ Q\), biết:

LG a

\({\rm{}}\left| x \right| = 2,1\) 

Phương pháp giải:

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ \(x\), kí hiệu là \(|x|\), là khoảng cách từ điểm \(x\) tới điểm \(0\) trên trục số.

Nhận xét: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ luôn luôn không âm. 

Lời giải chi tiết:

\({\rm{}}\left| x \right| = 2,1\) \( \Rightarrow \) \(x = 2,1\) hoặc \(x = -2,1\) 

LG b

\(\left| x \right| =\displaystyle  {3 \over 4}\) và \(x < 0\) 

Phương pháp giải:

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ \(x\), kí hiệu là \(|x|\), là khoảng cách từ điểm \(x\) tới điểm \(0\) trên trục số. 

Nhận xét: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ luôn luôn không âm.

Lời giải chi tiết:

\(\left| x \right| =\displaystyle {3 \over 4}\) và \(x < 0\) \( \Rightarrow \) \({\rm{x}} = \displaystyle - {3 \over 4}\) 

LG c

\(\left| x \right| =\displaystyle  - 1{2 \over 5}\)  

Phương pháp giải:

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ \(x\), kí hiệu là \(|x|\), là khoảng cách từ điểm \(x\) tới điểm \(0\) trên trục số.

Nhận xét: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ luôn luôn không âm.  

Lời giải chi tiết:

\(\left| x \right| =\displaystyle  - 1{2 \over 5}\) không có giá trị nào của \(x\) thỏa mãn vì \(\left| x \right| \ge 0\) với mọi \(x\). 

LG d

\({\rm{}}\left| x \right| = 0,35\) và \(x > 0\) 

Phương pháp giải:

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ \(x\), kí hiệu là \(|x|\), là khoảng cách từ điểm \(x\) tới điểm \(0\) trên trục số.

Nhận xét: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ luôn luôn không âm.  

Lời giải chi tiết:

\({\rm{}}\left| x \right| = 0,35\) và \(x > 0\) \( \Rightarrow  x = 0,35\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí