Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Xét các hình bình hành \(ABCD\) có cạnh \(AD\) cố định, cạnh \(AB = 2cm.\) Gọi \(I\) là giao điểm của \(AC\) và \(BD.\) Điểm \(I\) chuyển động trên đường nào \(?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức:

+) Trong hình bình hành, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

+) Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

+) Tập hợp tất cả các điểm cách một điểm cố định \(O\) một khoảng không đổi \(r\) là đường tròn tâm \(O\), bán kính \(r.\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(K\) là trung điểm của cạnh \(AD.\)

ta có \(AD\) cố định nên điểm \(K\) cố định.

Trong \(∆ ABD\) ta có:

\(IB = ID\) (tính chất hình bình hành)

\(KA = KD\) (theo cách vẽ

nên \(KI\) là đường trung bình của \(∆ ABD\)

\(⇒ KI = \displaystyle {1 \over 2}AB ={1 \over 2}.2 = 1 (cm)\) (tính chất đường trung bình của tam giác)

\(B\) và \(C\) thay đổi thì \(I\) thay đổi luôn cách điểm \(K\) cố định một khoảng không đổi là \(1cm\) nên \(I\) chuyển động trên \((K ; 1 cm)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Cho góc xOy cố định khác góc bẹt. Các điểm A và B theo thứ tự chuyển động trên các tia Ox và Oy sao cho OA = OB...

 • Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Tập hợp giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD có A và B cố định là...

 • Bài 131 trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 131 trang 96 sách bài tập toán 8. Dựng hình chữ nhật ABCD, biết đường chéo AC = 4cm, góc tạo bởi hai đường chéo bằng 100°.

 • Bài 130 trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 130 trang 96 sách bài tập toán 8. Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng nửa đường chéo AC. Tính góc nhọn tạo bởi hai đường chéo.

 • Bài 129 trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 129 trang 96 sách bài tập toán 8. Cho đoạn thẳng AB, điểm M di chuyển trên đoạn thẳng ấy. Vẽ về một phía của AB các tam giác đều AMD, BME. Trung điểm I của DE di chuyển trên đường nào ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.