Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Tập hợp giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật \(ABCD\) có \(A\) và \(B\) cố định là

\((A)\) Đường trung trực của \(AD;\)

\((B)\) Đường trung trực của \(AB;\)

\((C)\) Đường trung trực của \(BC;\)

\((D)\) Đường tròn \((A; AB)\)

Hãy chọn phương án đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau.

+) Trong hình chữ nhật, hai đường chéo chắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

+) Tập hợp các điểm cách đều hai điểm cố định là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Lời giải chi tiết

Gọi \(O\) là giao của hai đường chéo \(AC\) và \( BD\) của hình chữ nhật ABCD.

Ta có: \(AC=BD\) (tính chất hình chữ nhật)

\(\Rightarrow OA=OB\) (tính chất hình chữ nhật)

mà \(A,B\) cố định nên \(O\) nằm trên đường trung trực của đoạn \(AB\)

Chọn \((B)\) Đường trung trực của \(AB\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
 • Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Cho góc xOy cố định khác góc bẹt. Các điểm A và B theo thứ tự chuyển động trên các tia Ox và Oy sao cho OA = OB...

 • Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Xét các hình bình hành ABCD có cạnh AD cố định, cạnh AB = 2cm. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Điểm I chuyển động trên đường nào ?

 • Bài 131 trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 131 trang 96 sách bài tập toán 8. Dựng hình chữ nhật ABCD, biết đường chéo AC = 4cm, góc tạo bởi hai đường chéo bằng 100°.

 • Bài 130 trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 130 trang 96 sách bài tập toán 8. Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng nửa đường chéo AC. Tính góc nhọn tạo bởi hai đường chéo.

 • Bài 129 trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 129 trang 96 sách bài tập toán 8. Cho đoạn thẳng AB, điểm M di chuyển trên đoạn thẳng ấy. Vẽ về một phía của AB các tam giác đều AMD, BME. Trung điểm I của DE di chuyển trên đường nào ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.