Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Cho góc \(xOy\) cố định khác góc bẹt. Các điểm \(A\) và \(B\) theo thứ tự chuyển động trên các tia \(Ox\) và \(Oy\) sao cho \(OA = OB.\) Đường vuông góc với \(OA\) tại \(A\) và đường vuông góc với \(OB\) tại \(B\) cắt nhau ở \(M.\) Điểm \(M\) chuyển động trên đường nào \(?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tập hợp các điểm cách đều cách đều hai cạnh của một góc là tia phân giác của góc ấy.

Lời giải chi tiết

Xét hai tam giác vuông \(MOA\) và \(MOB:\) \(\widehat {MAO} = \widehat {MBO} = {90^0}\)

\(OA = OB\;\; (gt)\)

\(OM\) cạnh huyền chung

Do đó: \(∆ MAO = ∆ MBO\) (cạnh huyền, cạnh góc vuông)

\( \Rightarrow \widehat {AOM} = \widehat {BOM}\)

\(A\) và \(B\) thay đổi, \(OA\) và \(OB\) luôn bằng nhau nên \(∆ MAO\) và \(∆ MBO\) luôn luôn bằng nhau do đó \(\widehat {AOM} = \widehat {BOM}\)

Vậy khi \(A\) chuyển động trên \(Ox,\) \(B\) chuyển động trên \(Oy\) mà \(OA = OB\) thì điểm \(M\) chuyển động trên tia phân giác của góc \(xOy.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Xét các hình bình hành ABCD có cạnh AD cố định, cạnh AB = 2cm. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Điểm I chuyển động trên đường nào ?

 • Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Tập hợp giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD có A và B cố định là...

 • Bài 131 trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 131 trang 96 sách bài tập toán 8. Dựng hình chữ nhật ABCD, biết đường chéo AC = 4cm, góc tạo bởi hai đường chéo bằng 100°.

 • Bài 130 trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 130 trang 96 sách bài tập toán 8. Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng nửa đường chéo AC. Tính góc nhọn tạo bởi hai đường chéo.

 • Bài 129 trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 129 trang 96 sách bài tập toán 8. Cho đoạn thẳng AB, điểm M di chuyển trên đoạn thẳng ấy. Vẽ về một phía của AB các tam giác đều AMD, BME. Trung điểm I của DE di chuyển trên đường nào ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.