Bài 131 trang 96 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Dựng hình chữ nhật \(ABCD,\) biết đường chéo \(AC = 4cm,\) góc tạo bởi hai đường chéo bằng \(100^0.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Cách dựng: Nêu thứ tự từng bước dựng hình, đồng thời thể hiện các nét dựng trên hình vẽ.

+) Chứng minh: Bằng lập luận để chứng tỏ rằng với cách dựng trên, hình đã dựng thỏa mãn các điều kiện của đề bài nêu ra.

Lời giải chi tiết

Cách dựng:

-  Dựng \(∆ OAB\) biết \(OA = OB = 2cm,\) \(\widehat {AOB} = {100^0}\)

- Trên tia đối của tia \(OA\) dựng điểm \(C\) sao cho \(OC = OA = 2cm\)

- Trên tia đối của tia \(OB\) dựng điểm \(D\) sao cho \(OD = OB = 2cm\)

Nối \(AD, BC, CD\) ta có hình chữ nhật \(ABCD\) cần dựng.

Chứng minh:

\(OA = OC, OB = OD\) nên tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành

Ta có: \(AC=OA+OC=2+2=4cm\) và \(BD=OB+OD=2+2=4cm\)

Nên \(AC = BD = 4(cm)\), do đó hình bình hành \(ABCD\) là hình chữ nhật

Lại có : \(\widehat {AOB} = {100^0}\)

Nên hình đã dựng thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu
 • Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Tập hợp giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD có A và B cố định là...

 • Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Cho góc xOy cố định khác góc bẹt. Các điểm A và B theo thứ tự chuyển động trên các tia Ox và Oy sao cho OA = OB...

 • Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 96 sách bài tập toán 8. Xét các hình bình hành ABCD có cạnh AD cố định, cạnh AB = 2cm. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Điểm I chuyển động trên đường nào ?

 • Bài 130 trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 130 trang 96 sách bài tập toán 8. Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng nửa đường chéo AC. Tính góc nhọn tạo bởi hai đường chéo.

 • Bài 129 trang 96 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 129 trang 96 sách bài tập toán 8. Cho đoạn thẳng AB, điểm M di chuyển trên đoạn thẳng ấy. Vẽ về một phía của AB các tam giác đều AMD, BME. Trung điểm I của DE di chuyển trên đường nào ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.