CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON - POLIME

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9. Hãy viết phương trinh hóa học trong sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9. Hãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu ngày trong không khí, ở đầu đoạn mía thường có mùi rượu etylic.

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9. Nêu phương pháp hóa học phân biệt ba dung dịch sau: glucozơ, rượu etylic, saccarozơ.

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9. Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ ?....

Xem chi tiết
Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9. Khi đốt cháy một loại gluxit (thuộc một trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ ....

Xem chi tiết
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 131 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 131, 132 VBT hoá 9. Từ một tấn nước mia chứa 11% saccarozo người ta tách được 91,3 kg saccarozo ....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 133  Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 133 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 133 VBT hoá 9. Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống:...

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 133 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 133 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 133 VBT hoá 9. Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 133 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 133 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 133 VBT hoá 9. Nêu phương pháp phân biệt các chất sau: a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 133 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 133 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 133 VBT hoá 9. Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:....

Xem chi tiết
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 133  Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 133 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 133 VBT hoá 9. a) Chọn chất thích hợp trong các chất glucozo, rượu etylic, etyl axetat, ....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 9. Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm:....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 9. Hãy cho giấm (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích.

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 9. Có hai mảnh lụa bề ngoài giống nhau: Một được dệt bằng sợi tơ tằm....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 135 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 135 VBT hoá 9. a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic....

Xem chi tiết
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 136 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 136 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 136 VBT hoá 9. Có ba dung dịch không màu gồm dd hồ tinh bột, dd saccarozo, lòng trắng trứng.....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 137 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 137 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 137 VBT hoá 9. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: a) Polime là những chất có phân tử khối lớn....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 137 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 137 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 137 VBT hoá 9. Hãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống: a) Polime thường là chất.... không bay hơi.....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 137 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 137 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 137 VBT hoá 9. Trong các phân tử polime sau: polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amilopectin)....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 138 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 138 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 138 VBT hoá 9. Poli (vinyl clorua) viết tắt là PVC là polime có nhiều ứng dụng....

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài