CHƯƠNG 4: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để ...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9. Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9. Axit axetic có công thức C2H4O2....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 101 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 101 VBT hoá 9. Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2, NaHC03, C2H302Na ....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 101 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 101 VBT hoá 9. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ A ...

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 102 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 102 VBT hoá 9. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng:...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 102 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 102 VBT hoá 9. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :CH3Br, CH4O,...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 103 VBT hoá 9. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : C3H6, C4H8, C5H10.

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 103 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 103 VBT hoá 9. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam ....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 103 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 9.Trong các khí sau : CH4, H2, Cl2, O2....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 9. Trong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng ? phương trình nào viết sai?....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 9. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích ...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 105 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 105 VBT hoá 9. Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 105 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 105 VBT hoá 9. Điền công thức hóa học thích hợp vào chỗ trống và viết các PTHH sau:...

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 106 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 106 VBT hoá 9. Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon.....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 106 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 106 VBT hoá 9. Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau:....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 106 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 106 VBT hoá 9. Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu đuợc metan tinh khiết.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài