Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat

Bình chọn:
4.3 trên 35 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 88

Giải trang 88 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 30

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 9. Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố silic về trạng thái ...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 9. Hãy mô tả sơ lược các công đoạn chính để sản xuất đồ gốm.

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 9. Thành phần chính của xi măng là gì ? Cho biết ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 9. Sản xuất thuỷ tinh như thế nào ? Viết các phương trình...

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 90 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 90 VBT hoá 9. Một loại thủy tinh có công thức là K2O.CaO.6SiO2....

Xem lời giải