Bài 42: Luyện tập chương 4: Hidrocacbon - Nhiên liệu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang 115

Giải trang 115 VBT hoá 9 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 42.

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 116 VBT hoá 9. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau : C3H8 ; C3H6 ; C3H4.

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 116 VBT hoá 9. Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 116 VBT hoá 9. Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 116 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 116 VBT hoá 9. Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 117 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 117 VBT hoá 9. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp khí gồm hai hidrocacbon qua dung dịch brom dư....

Xem lời giải