Bài 47: Chất béo

Bình chọn:
4.1 trên 32 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 124

Giải trang 124 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 47

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 125 VBT hoá 9. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau : A. Dầu ăn là este.....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 125 VBT hoá 9. Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ thích hợp vào chỗ trống....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 125 VBT hoá 9. Hãy chọn phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo :

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 125 VBT hoá 9. Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 126 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 126 VBT hoá 9. Khi thủy phân một loại chất béo nhân tạo, người ta thu được glixerol và muối natri stearat ....

Xem lời giải