Bài 25: Tính chất của phi kim

Bình chọn:
4.8 trên 73 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 72

Giải trang 72 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 25

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 72 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 72 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn với khí O2....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau:...

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh ...

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 74 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 74 VBT hoá 9. Oxi phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây tạo ra oxit axit?...

Xem lời giải