CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 43

Giải trang 43 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 15

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 43 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 43 VBT hoá 9. Hãy nêu tính chất vật lí và ứng dụng tương ứng của kim loại....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 9. Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 9. Có các kim loại sau: đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện tốt nhất...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 9. .Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm),...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 9. Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để: a) làm vật dụng gia đình.....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 44 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 44 VBT hoá 9. Cho một số kim loại: A. Kẽm B. Magie C. Đồng D. Sắt ....

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 45

Giải trang 45 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 16

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 46 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 46 VBT hoá 9. Kim loại có những tính chất hoá học nào ? Lấy thí dụ....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 46 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 46 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây : ....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 46 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 46 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây: a) Kẽm + Axit sunturic loãng ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 47 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 47 VBT hoá 9. Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây:...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 47 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 47 VBT hoá 9. Dự đoán hiện tượng và viết phương trình hoá học khi: a) Đốt dây sắt trong khí clo....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 47 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 47 VBT hoá 9. Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi....

Xem lời giải

Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 47 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 47 VBT hoá 9. Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được ....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 48 Vở bài tập hoá 9

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 48 VBT hoá 9. Cho các kim loại: Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Đánh đấu x vào ô Đ nếu kết luận đúng và ô S nếu kết luận sai:

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 48

Giải trang 48 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 17

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 9. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần ?...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 9. Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch ....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất