Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.8 trên 87 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 91

Giải trang 91 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 31

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, ....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+,...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9. Các nguyên tố trong nhóm I đều là những kim loại ...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9. Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9. Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần :....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9.Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần : F, O, N, P, As.

Xem lời giải

Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9. a) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng:....

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 95 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 95 VBT hoá 9. Hãy viết tên, kí hiệu các nguyên tố nhóm I, nhóm II, nhóm VII ...

Xem lời giải