Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Bình chọn:
4.8 trên 104 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 48

Giải trang 48 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 17

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 9. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần ?...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 9. Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch ....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 9. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho a) kẽm vào dung dịch đồng clorua.....

Xem lời giải

Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 50 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 50 VBT hoá 9. Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 50 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 50 VBT hoá 9. Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sufat. Sau một thời gian ...

Xem chi tiết