Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 50 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 50 VBT hoá 9. Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sufat. Sau một thời gian ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sufat. Sau một thời gian phản ứng kết thúc, đem tấm kim loại ra rửa nhẹ, làm khô, cân được 24,96 gam.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng kẽm đã phản ứng.

c) Tính khối lượng đồng sunfat có trong dung dịch.

Lời giải chi tiết:

a) Độ giảm khối lượng lá kẽm= 25 – 25,96 = 0,04 gam

Phương trình hóa hoc: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Theo phương trình:    1 mol Zn phản ứng, khối lượng giảm: 65- 64 = 1 gam

                                    x mol Zn phản ứng, khối lượng giảm: 0,04 gam

\(x = {{0,04} \over 1} = 0,04mol\)

Vậy khối lượng Zn đã phản ứng: 0,04. 65= 2,6 gam

Khối lượng CuSO4 có trong dung dịch: 0,04. 160=6,4 gam

Câu 2

Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có khí bay lên. Thành phần của chất rắn D là:

A. Al, Fe và Cu       B. Fe, Cu và Ag        C. Al, Cu và Ag       D. Kết quả khác.

Trường hợp nào đúng? Giải thích.

Lời giải chi tiết:

Trường hợp đúng là: B

Giải thích: Chất rắn D gồm kim loại: Ag, Cu và Fe dư

3AgNO+ Al → Al(NO3)3+ 3Ag

2AgNO+ Fe → Fe(NO3)2+ 2Ag

3Cu(NO3)+ 2Al → 2Al(NO3)3+ 3Cu

Cu(NO3)+ Fe → Fe(NO3)2+ Cu

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài