Bài 41: Nhiên liệu

Bình chọn:
4.8 trên 105 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 114

Giải trang 114 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 41

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 9. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 9.Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 9. Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau :....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 115 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 115 VBT hoá 9. Hãy quan sát hình vẽ 4.24 và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 115 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 115 VBT hoá 9. Hãy điền các loại nhiên liệu sau đây vào chỗ trống cho thích hợp (dựa vào hình 4.22 SGK): Gỗ, than gầy, khí thiên nhiên, than non.....

Xem lời giải