Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Bình chọn:
4.2 trên 56 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 45

Giải trang 45 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 16

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 46 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 46 VBT hoá 9. Kim loại có những tính chất hoá học nào ? Lấy thí dụ....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 46 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 46 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây : ....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 46 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 46 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây: a) Kẽm + Axit sunturic loãng ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 47 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 47 VBT hoá 9. Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây:...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 47 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 47 VBT hoá 9. Dự đoán hiện tượng và viết phương trình hoá học khi: a) Đốt dây sắt trong khí clo....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 47 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 47 VBT hoá 9. Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi....

Xem lời giải

Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 47 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 47 VBT hoá 9. Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được ....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 48 Vở bài tập hoá 9

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 48 VBT hoá 9. Cho các kim loại: Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Đánh đấu x vào ô Đ nếu kết luận đúng và ô S nếu kết luận sai:

Xem lời giải