Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bình chọn:
4.6 trên 96 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 61

Giải trang 61 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 21

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 62 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 62 VBT hoá 9. Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? ...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 62 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 62 VBT hoá 9. Tại sao kim loại bị ăn mòn ? Những yếu tố nào...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 63 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 63 VBT hoá 9. Nêu các biện pháp đã được sử dụng để bảo vệ ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 63 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 63 VBT hoá 9. Sự ăn mòn kim loại là hiện tuợng vật lí hay hiện tượng hoá học....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 63 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 63 VBT hoá 9. Hãy chọn câu đúng: Con dao làm bằng thép không bị gỉ nếu:...

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 63 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 63 VBT hoá 9.

Xem lời giải