Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang 126

Giải trang 126 VBT hoá 9 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 48

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 127 VBT hoá 9. Cho các chất sau : rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi :...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 127 VBT hoá 9. Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 127 VBT hoá 9. Hãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi viết các phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 127 VBT hoá 9. Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 127 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 127 VBT hoá 9. Khi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử...

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 128 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 128 VBT hoá 9. Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn.....

Xem lời giải

Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 128 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 128 VBT hoá 9.Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%....

Xem lời giải

Phần bài tập bổ sung – Trang 128 Vở bài tập hoá 9

Giải phần bài tập bổ sung – Trang 128 VBT hoá 9. Khi cho 14,8 gam CxHyCOOH tác dụng hết với NaOH thì thu được 19,2 gam muối....

Xem lời giải