Bài 38: Axetilen

Bình chọn:
4.7 trên 123 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 107

Giải trang 107 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 38

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 108 VBT hoá 9. Hãy cho biết trong các chất sau: CH3 - CH3 ; CH ≡ CH ....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 108 VBT hoá 9. Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với:...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 108 VBT hoá 9. Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 109 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 109 VBT hoá 9. Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen ....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 109 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 109 VBT hoá 9. Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 109 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 109 VBT hoá 9. Để điều chế 3,36 lít C2H2 (đktc) cần phải dùng a gam đất đèn chứa 96% CaC2. Giá trị của a là:...

Xem lời giải